Mətni dinləyin və buraxılmış sozləri yazın

1. President Ilham Əliyevin qurultayda gözlənilir.

2. Qurultayda Ukraynanı 60 təmsil edəcək.

3.Foruma bir çox dövlətlərin nümayəndələri olunub.

4.2006-cı ildə Azərbaycan və Türkiyə diasporlarının birgə forumunun planlaşdırılır.

 

 dəvət, nümayəndə, keçirilməsi, çıxışı